facebook
Hotel Młyn

Regulamin Aqua SPA

REGULAMIN AQUA SPA HOTEL MŁYN W ELBLĄGU

1. Wszystkie osoby przebywające w Centrum Rekreacji Wodnych AQUA SPA HOTEL MŁYN i korzystające z jego urządzeń są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem oraz do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

2. AQUA SPA jest dostępne dla gości hotelowych i gości z zewnątrz, wg cennika.

3. Pierwszeństwo do korzystania z AQUA SPA mają goście hotelowi, oraz uczestnicy zajęć grupowych.

4. Rezerwacja biletów do AQUA SPA nie jest wymagana.

5. Przed wejściem do AQUA SPA goście zobowiązani są do zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie plażowe oraz pozostawienia go wraz wierzchnim okryciem w szafkach znajdujących się w holu przed wejściem do recepcji.

6. W szafkach przebieralni należy pozostawić przedmioty mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.).

7. W hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy.

8. Przed wejściem na halę basenową należy obowiązkowo umyć ciało pod natryskiem. Z natrysku należy również skorzystać po każdorazowym wyjściu z toalety.

9. Zabrania się wnoszenia do hali basenowej żywności, napojów oraz przedmiotów o ostrych krawędziach, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym środków kosmetycznych w szklanych opakowaniach).

10. Dzieci do 12 lat mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osoby dorosłej.

11. Dzieci do 2 lat mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach, na które muszą mieć nałożone kąpielówki podtrzymujące pieluchę.

12.  Z basenu nie wolno korzystać gościom, którzy:

-    są nietrzeźwi lub są pod wpływem środków odurzających,

-    są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych,

-    chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu,

-    mają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje,

-    są uczuleni na środki dezynfekujące,

-    mają choroby układu wydalania,

-    mają choroby związane z niewydolnością układu krążenia,

-    mają padaczkę,

-    chorują na choroby zakaźne.

13. Goście w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinni korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. AQUA SPA nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez tych gości.

14.  Wszyscy korzystający z basenów oraz przebywający w hali basenowej zobowiązani są do podporządkowania się nakazom dyżurującego ratownika oraz obsługi.

15. Podczas pobytu w AQUA SPA gość jest zobowiązany do stosownego i kulturalnego zachowania.

16.  Na terenie AQUA SPA kategorycznie zabrania się:

-    biegania,

-    skoków do wody,

-    spożywania napojów alkoholowych,

-    palenia tytoniu,

-    spożywania żywności oraz żucia gumy,

-    wszczynania fałszywych alarmów,

-    pozostawiania małych dzieci bez opieki.

17.  Goście niszczący urządzenia lub sprzęt AQUA SPA pokrywają koszty naprawy wyrządzonej szkody. W przypadku dzieci koszty naprawy ponosi opiekun dziecka.

18. Gość, który celowo lub mimowolnie zanieczyścił basen lub jacuzzi jest obciążany kosztami wymiany wody.

19. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi również
opiekun grupy.

20.  W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska basenowego lub klucza do szafki zewnętrznej, gość pokrywa koszt ich odtworzenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

21. Za przedmioty zaginione lub skradzione obsługa AQUA SPA Hotel Młyn nie ponosi odpowiedzialności.

22. Znalezione przez personel przedmioty można odebrać w recepcji AQUA SPA. Okres przechowywania znalezionych przedmiotów wynosi 60 dni od daty znalezienia.

23. Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie atrakcje i urządzenia Aqua SPA były zawsze dostępne dla naszych Gości, jednak zastrzegamy sobie prawo do czasowego unieczynnienia ich bez wcześniejszego uprzedzenia z powodu awarii lub serwisu.

 

REGULAMIN STREFY SAUN

1. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny i łaźni mają goście, którzy ukończyli 18 rok życia.

2. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny i łaźni tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodziców.

3. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami korzystania z sauny i łaźni parowej wywieszonymi
przy wejściach do nich.

4. Wejście do sauny i łaźni jest dozwolone wyłącznie w odpowiednim i czystym zmiennym obuwiu - klapkach.

5. Każdy gość winien posiadać ręcznik do korzystania w strefie saun.

6. Sauna i łaźnia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej.
Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny i łaźni oraz natrysków.

7. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

8. W kabinie sauny i łaźni zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo-eterycznych i innych środków.

9. Obsługa AQUA SPA Hotel Młyn ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny i łaźni w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny lub łaźni przez Klientów.

10. Sauny grzane są : poniedziałek – piątek od godziny 17.00; sobota – niedziela od godziny 11.00

Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość nagrzania łaźni parowej poza wymienionymi wyżej godzinami. Prosimy o informację minimum 20 min. przed planowanym przybyciem.

Życzymy przyjemnej i bezpiecznej rekreacji.