Legenda i historia

Zabytkowy Zespół Młyna Wodnego

Historia tego obiektu jest związana z płynącą tuż obok rzeczką Kumielą. Już w okresie krzyżackim (XIII wiek) założono w tym miejscu Strauchmühle, czyli Młyn Krzaczasty (obecny Hotel Młyn). Pierwotnie Młyn Krzaczasty obejmował jeden budynek (obecna restauracja) z kanałem rzecznym oraz kołem młyńskim. W XIX w. wykonano w cegle część południową z „domem młynarza” (obecna część hotelowa), zamieniając jednocześnie koło młyńskie na turbinę wodną

Legenda o Młynarzu i Młynarzowej

Wojska napoleońskie przybyły do Elbląga w 1807 roku. By nakarmić wielki garnizon zmuszono elblążan do dostawy żywności. Wieczorem do Krzaczastego Młyna (dziś Hotel Młyn***) przybył francuski patrol. Żołnierze kazali dać sobie dobrze jeść i pić, słyszeli bowiem o doskonałych wypiekach Młynarzowej i równie dobrym winie tam pędzonym. Młynarz widząc co się święci gorzko zapłakał. Widział już oczyma duszy puste spiżarnie i piwnice, obrabowany młyn, puste spichlerze na poddaszu.

Biblioteka

Budynek Hotelu Młyn Biblioteka**** to relokowana ze Starego Miasta Biblioteka. Wiele lat służyła elblążanom, ale w pewnym momencie badanie techniczne wykazało, że grozi zawaleniem i natychmiast wyprowadzono Bibliotekę. Budynek niszczał jako pustostan.

Na szczęście w 2009 r. został kupiony przez Właściciela Hotelu Młyn, którego atencja do zabytków jest znana. Była potrzeba poszerzenia drogi w tym miejscu, dlatego Konserwator Zabytków wydał zgodę na staranną inwentarycję i relokację Biblioteki w aktualne miejsce. 80 tys. cegieł, orginalna stolarka drzwiowa i stare, solidne belki - Biblioteka cieszy dziś w nowym miejscu i dalej funkcjonuje jako zabytek - dołączyła do Młyńskiego Miasteczka.