Jakość wody

Jakość wody

Monitoring stanu jakości wody prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

(Dz.U. 2015 poz. 2016)

Aktualne wyniki badań dostępne do pobrania po kliknięciu w ten link (dostęp do 25.10), link (dostęp do 09.10) oraz link (dostęp do 28.09).