facebook
Hotel Młyn

Kontakt Aqua SPA

aquaspa@hotelmlyn.com.pl

 

Kościuszki 132,
82-300 Elbląg

Kierownik Aqua SPA: o.komorowski@hotelmlyn.com.pl (chętnie przyjmę wszystkie uwagi i sugestie nt. funkcjonowania Aqua SPA)

Numer konta Hotelu: 66 1240 2265 1111 0010 6345 8131

 

Mapa dojazdu w Google Mapy


Pokaż HOTEL MŁYN*** na większej mapie

GPS: N 54° 10′ 24″, E 19° 25′ 29″

Mapka dojazdu do wydruku

Dane firmy:

Hotel Młyn w Elblągu Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 132, 82-300 Elbląg
NIP: 578-311-75-01
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000564840, Kapitał zakładowy 75.000 zł

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1) administratorem danych osobowych jest Hotel Młyn w Elblągu Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu ul. Kościuszki 132 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, jego przedstawicielem jest Marta Kotowska – Sokołowska,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania usługi hotelowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa o Ochronie Danych Osobowych,
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi oraz w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji księgowej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.